موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی مازندران

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

نام کاربری دانشجویان ورودی جدید فعال شده است.

بعد از ورود به سامانه حتما باید اطلاعاتی که از شما خواسته را تکمیل کرده تا بتوانید به تمام منوها دسترسی داشته باشید.

​​​کانال اطلاع رسانی اداره آموزش موسسه

 https://t.me/mit_class

https://eitaa.com/mit_class

قابل توجه کلیه دانشجویان
رمز ورود در سامانه آموزشی جدید کد ملی می باشد. نام کاربری همانند گذشته شماره دانشجویی می باشد
بعد از ورود به سامانه حتما باید اطلاعاتی که از شما خواسته را تکمیل کرده تا بتوانید به تمام منوها دسترسی داشته باشید.

در صورت بروز مشکل با اداره آموزش تماس بگیرید
01135100115 و 01135100151  شنبه ها الی چهارشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳

سامانه آموزشی

موارد استفاده دانشجو از آن به شرح ذیل می باشد:

دروس ارائه شده نیمسال-انتخاب واحد-حذف و اضافه- تاییدیه انتخاب واحد-کارنامه نیمسال-اعتراض به نمره-کارنامه کامل-پرداخت شهریه-کارنامه نیمسال و کل مالی

جهت ورود به سامانه آموزشی در قسمت "کد کاربری" از شماره دانشجویی و در قسمت "کلمه عبور" از شماره شناسنامه خود استفاده نمایید.

چارت درسی

اطلاعاتی راجع به ترم بندی (اینکه هر دانشجو در هر ترمی چه دروسی را باید اخذ کند)، پیشنیازها و همنیازهای دروس رشته را می دهد.

نکاتی در مورد پیشنیازی :

نام درس

پیشنیاز

ریاضی2

ریاضی1

- امکان اخذ هر دو درس ریاضی1 و ریاضی2 در يک ترم برای اولین بار وجود ندارد.ابتدا در ترم اول ریاضی1 اخذ می شود و بعد از اخذ نمره قبولی ، درس ریاضی2 در ترم بعدی اخذ می گردد.

-طبق مصوبه شورای آموزشی موسسه درصورتیکه دانشجو درس ریاضی1 را یکبار افتاده باشد(نمره مردودی داشته باشد) پیشنیازی تبدیل به همنیازی گردیده و می تواند در نیمسال بعدی درس ریاضی2 را به شرط اخذ درس ریاضی1 اخذ نماید.

-طبق مصوبه شورای آموزشی موسسه در صورتیکه دانشجو درس ریاضی1 را دو بار افتاده باشد رفع پیشنیازی گردیده و می تواند در نیمسال بعدی بدون اخذ درس ریاضی1 ،درس ریاضی2 را اخذ نماید.

نکاتی در مورد همنیازی :

نام درس

همنیاز

معادلات دیفرانسیل

ریاضی2

- امکان اخذ همزمان دو درس با هم وجود دارد.فقط ترتیب آن بدین صورت می باشد که ابتدا درس ریاضی2 و سپس درس معادلات دیفرانسیل اخذ شود.

- امکان اخذ درس رياضي2 در يک ترم بدون نياز به اخذ درس معادلات دیفرانسیل وجود دارد.

- امکان اخذ درس معادلات دیفرانسیل در يک ترم بدون اخذ يا گذراندن درس رياضي دو وجود ندارد.

-طبق مصوبه شورای آموزشی موسسه در صورتیکه دانشجو درس ریاضی2 را یکبار افتاده باشد رفع همنیازی گردیده و می تواند در نیمسال بعدی بدون اخذ درس ریاضی2 ،درس معادلات دیفرانسیل را اخذ نماید.

- مردودی در هر کدام از دو درس همنیاز مشکلي براي درس ديگر بوجود نمي آورد.

بعد از پایان حذف و اضافه واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی (بدون استرداد شهریه) شده و هیچ درسی هم جایگزین نمی گردد.

بنابراین پیشنیازی و همنیازی طبق چارت درسی را جدی بگیرید.

 

نقص پرونده

وب دانشجویان دارای نقص پرونده در زمان انتخاب در هر نیمسال غیر فعال می باشد و نمی توانند انتخاب واحد نمایند. در صورتیکه تا قبل از زمان حذف و اضافه نسبت به رفع نقص پرونده خود اقدام نمایند مجاز به اخذ واحد می باشند.

همچنین اگر به اشتباه وب دانشجویی که نقص پرونده دارد، فعال بود و دانشجو انتخاب واحد نماید، آموزش موسسه بعد از متوجه شدن، نسبت به حذف واحدهای دانشجو اقدام می نماید.

بعد از زمان حذف و اضافه اگر دانشجویی نسبت به رفع نقص اقدام ننماید، درخواست مرخصی خود را به اداره آموزش تحویل نماید. در غیر اینصورت دانشجوی انصرافی محسوب می گردد.

تقویم آموزشی

تقویم اموزشی هر نیمسال در وب سایت موسسه قابل مشاهده می باشد. تقویم آموزشی شامل موارد ذیل می باشد:

انتخاب واحد-شروع کلاسها-حذف و اضافه- ارزشیابی اینترنتی از اساتید-دریافت کارت ورود به جلسه امتحان-پایان کلاسها-شروع امتحانات

هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته می باشد.کلیه کلاسهای هفته اول و آخر هر نیمسال تشکیل می گردد.

زمانبندی انتخاب واحد

قبل از شروع انتخاب واحد در هر نیمسال، تاریخ دقیق آن برای هر دانشجو در سامانه آموزشی قابل مشاهده می باشد.

نکاتی در مورد انتخاب واحد و حذف و اضافه

1-تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.ضمناً دروس حذف شده مردودی محسوب نمی گردد.

2-شرط حداقل واحد که 12 می باشد حتماً رعایت گردد.در غیر اینصورت اداره آموزش به اختیار اقدام به اخذ واحد تا سقف 12 می نماید.

3- در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو 17 و بالاتر از آن باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 24 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

4- در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو 12 و کمتر از آن (مشروط) باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 14 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

در صورتیکه وضعیت دانشجو در این نیمسال (یعنی نیمسال بعد از مشروطی) مرخصی یا حذف ترم باشد در نیمسال بعد آن نمی تواند بیشتر از 14 واحد اخذ نماید.

1

2

3

مشروط

مرخصی یا حذف ترم

حداکثر 14 واحد

5- در صورتیکه دانشجو حداکثر تا 24 واحد برای فارغ التحصیل شدن داشته باشد می تواند کلیه واحدهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید. لازم است دانشجو به کارشناس رشته خود مراجعه نماید.

6-حتماً در زمان انتخاب واحد کلیه دروس خود را اخذ نمایید و به حذف و اضافه موکول ننمایید. در صورت اخذ درس در زمان حذف و اضافه کلیه غیبتهای کلاسی قبل از آن غیرموجه می باشد. بنابراین حضور در کلیه کلاسها قبل از اخذ در زمان حذف و اضافه الزامی است.

7- مهلت پرداخت شهریه را حتماً جدی بگیرید. در صورتیکه دروس دانشجو به دلیل عدم پرداخت شهریه حذف گردد و زمان حذف و اضافه هم پایان یافته باشد دانشجو با تکمیل فرم مرخصی به آموزش مراجعه نموده و تقاضای مرخصی نماید.

8-در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه اگر واحدهای خود را اخذ کرده اید برای اطلاع از تغییرات(تغییر برنامه کلاسی، تغییر شماره کلاس، دروس حذف و یا اضافه شده و ...) حتماً به سامانه آموزشی مراجعه نمایید.

با توجه به احتمال حذف تعدادی از گزوههای درسی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب لازم ظرفیت، دانشجویان موظفند دائماً برای اطلاع از آخرین وضعیت واحدهای انتخابی خود به سامانه آموزشی مراجعه نمایند.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی، به عهده شخص دانشجو می باشد.

حذف و اضافه

قبل از شروع حذف و اضافه در هر نیمسال، تاریخ دقیق آن برای هر دانشجو در سامانه آموزشی قابل مشاهده می باشد.

تخلفات انتخاب واحد

بعد از پایان حذف و اضافه واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی (بدون استرداد شهریه) شده و هیچ درسی هم جایگزین نمی گردد.

بنابراین پیشنیازی و همنیازی طبق چارت درسی را جدی بگیرید.

تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.ضمناً دروس حذف شده مردودی محسوب نمی گردد.

تعداد حداقل و حداکثر واحد انتخابی در یک نیمسال

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند.حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

-اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی می تواند حداکثر تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

-اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

-چنانچه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

-در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

حضور در کلاس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

-اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی موسسه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود.

حذف ترم

حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تاید شورای آموزشی موسسه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

-مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجو بعد از انتخاب واحد در هر نیمسال می تواند با اخذ فرم مربوطه از انتشارات به آموزش مراجعه نموده و درخواست گواهی اشتغال به تحصیل بدهد. اعتبار هر گواهی تا پایان همان نیمسال می باشد.

درخواست میهمانی و انتقال

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال می توانند جهت ثبت درخواست و ارائه مدارک هر ساله از 1 تا 31 اردیبهشت ماه به سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx مراجعه نماید.

لازم است دانشجو آیین نامه های موجود در سامانه را مطالعه کرده و در صورت داشتن شرایط درخواست خود را ثبت کند. بعد از ثبت درخواست، مدارک خود را در اسرع وقت به اداره آموزش تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک با درخواست دانشجو مخالفت می گردد.

شرایط و روش اخذ درس معرفی به استاد

در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی می تواند دروس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

- برای اخذ درس معرفی به استاد باید نمرات کلیه دروس در سیستم ثبت نهایی شده باشد.

-آخرين مهلت تحويل نمره درس معرفي به استاد

زمان اخذ

آخرین مهلت تحويل نمره

نیمسال اول (مهر ماه)

30 بهمن

نیمسال دوم (بهمن ماه)

31 تیر

نیمسال تابستان (تیرماه)

31 شهريور

در صورت عدم ارائه ، نمره درس حذف آموزشی گردیده و دانشجو مجدداً باید در نیمسال بعدی آن را اخذ نماید.

 

برنامه ریزی دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی

برنامه ریزی دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی توسط مدیر محترم گروه و بر اساس چارت آن رشته انجام می گیرد.

 

تشکیل یا عدم تشکیل کلاس ها

کلیه کلاسها طبق برنامه هفتگی برگزار می گردد. در صورت عدم حضور استاد در زمان مقرر، دانشجو موظف است به مسئول امور کلاسها مراجعه کند. هرگونه اطلاع قبلی توسط استاد در مورد برگزاری کلاس ها از طریق وب سایت موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.

ارزشیابی اینترنتی از اساتید

هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می بایست با مراجعه به سامانه آموزشی در بازه زمانی که در تقویم آموزشی آمده است، ارزشیابی از اساتید دروس خود را انجام دهد.کارت ورود به جلسه در صورت انجام ارزشیابی فعال می گردد.

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می بایست با مراجعه به سامانه آموزشی در بازه زمانی که در تقویم آموزشی آمده است،از کارت ورود به جلسه امتحانات خود پرینت تهیه نموده و برای تمامی امتحانات آن را به همراه داشته باشد.شماره صندلی و محل آزمون فقط از طریق کارت ورود به جلسه قابل مشاهده می باشد.برای دانشجویان بدهکار کارت نمایش داده نمی شود. دانشجویانی که سامانه آموزشی آنها فاقد عکس می باشد(شامل دانشجویان مهمان به موسسه نیز می باشد) می بایست با مراجعه به آموزش فایل عکس خود را ارائه نمایند.کارت ورود به جلسه بدون عکس فاقد اعتبار می باشد.

 

آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال

1-حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان فقط از طريق کارت ورود به جلسه عکس دار انجام مي گيرد.

ضمناً توجه به نکات ذیل در مورد کارت الزامیست:

1-1- کارت ورود به جلسه امتحانات در بازه زمانی که در تقویم آموزشی آمده است، فعال می گردد. لذا کلیه دانشجویان می بایست در زمان تعیین شده به سامانه آموزشی مراجعه نموده و کارت ورود به جلسه خود را اخذ نمایند.

2-1-شماره صندلی و محل امتحان فقط از طریق کارت ورود به جلسه قابل دریافت می باشد. بدیهی است لیست شماره صندلی در روز آزمون در محل حوزه امتحانی نصب نخواهد شد.هر گونه عواقب احتمالی ناشی از کوتاهی در اخذ و یا به همراه نداشتن کارت ورود به جلسه به عهده شخص دانشجو بوده و موسسه در این خصوص هیچ مسئولیتی را پذیرا نمی باشد.

3-1-در جلسه امتحانات پایان نیمسال از حضور دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه جلوگیری می گردد.

4-1-کارت ورود به جلسه برای دانشجویان بدهکار نمایش داده نمی شود.بنابراین پرداخت شهریه و دریافت کارت را به لحظه امتحان موکول ننمایید.

5-1-در صورتیکه کارت شما عکس دار نباشد(شامل دانشجویان مهمان به موسسه نیز می باشد)، حتماً به اداره آموزش جهت رفع آن مراجعه نمایید. فایل اسکن شده عکس خود را بهمراه داشته باشید.

6-1-کارت ورود به جلسه نیازی به مهر و امضاء اداره آموزش ندارد.

7-1-کلیه دانشجویان مهمان به موسسه موظفند علاوه بر کارت ورود به جلسه عکسدار، کارت دانشجویی یا کارت ملی خود را بهمراه داشته باشند.

8-1- هرگونه یادداشتی حتی غیر مرتبط در پشت و روی کارت ورود به جلسه تقلب محسوب می گردد.

2- کليه امتحانات راس ساعت و روز اعلام شده مطابق کارت ورود به جلسه شروع می گردد و از ورود دانشجویان بعد از شروع امتحان جلوگیری به عمل می آید. لذا توصيه مي شود 15 دقیقه قبل از شروع هر امتحان به محل امتحان مراجعه نماييد.

3-قبل از شروع جلسه تلفن همراه خود را خاموش نمایید. هرگونه استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات کميته انظباطي برخورد خواهد شد.

4- نام و نام خانوادگي خود را روي برگه سوال و پاسخنامه بنويسيد.

5- تا زمانيکه ليست حضور،غياب را امضاء نکرديد حق ترک جلسه امتحان را نداريد. ضمناً بعد از پايان امتحان برگه سوال را هم به مراقب کلاس تحويل نماييد.

6-جابجايي ماشين حساب در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب می گردد. لذا دانشجوياني که نياز به ماشين حساب دارند لازم است آن را به همراه داشته باشند.

7- به همراه داشتن برگه تقلب، جابجایی برگه سوال یا پاسخ نامه ، کف نویسی ، صحبت کردن ، برگرداندن سر و یا هر عملی که به نحوی موجب بر هم خوردن نظم و آرامش جلسه می شود، تقلب محسوب می گردد.

8-همراه داشتن کيف، جزوه و هر گونه دستگاه الکترونيکي در جلسه امتحان اکيداً ممنوع مي باشد. و در صورت مشاهده به منزله تقلب محسوب می شود. بنابراین قبل از ورود به جلسه امتحان کليه وسائل خود را به نگهباني تحويل نماييد.

9- در صورت تعیین موارد خاص توسط استاد همانند جزوه باز بودن امتحان یا نیاز به همراه داشتن جدول، چارت، کتاب، برگه A4 فرمول و ... ، دانشجو مجاز است فقط موارد یاد شده را به همراه داشته باشد و در همه حال جابجایی موارد فوق بین دانشجویان ممنوع می باشد.

10-در صورت غیبت در جلسه امتحان، آن درس حذف آموزشی می شود.

11- در صورت گزارش غيبت کلاسی توسط اساتيد،آن درس حذف آموزشی شده و دانشجو حق شرکت در امتحان را ندارد. لذا کليه دانشجويان مي توانند با مراجعه به سامانه آموزشي و قسمت کارنامه نيمسال از آن مطلع شوند.

اعتراض به نمره

بعد از ثبت موقت نمره توسط استاد، دانشجو می تواند به نمره ثبت شده بصورت اینترنتی اعتراض نماید.ضمناً مهلت پایان ثبت اعتراض هم برای دانشجو نمایش داده می شود. بنابراین هر روز به سامانه آموزشی مراجعه نمایید.

 آخرين مهلت تحويل نمره دروس کارآموزي،  پروژه و طرح نهایی

زمان اخذ

آخرین مهلت ارائه نمره به اداره آموزش

نیمسال اول (مهر ماه)

30 بهمن

نیمسال دوم (بهمن ماه)

31 شهريور

نیمسال تابستان (تیرماه)

31 شهريور

در صورت عدم ارائه ، نمره درس ناتمام ثبت شده و دانشجو مجدداً باید در نیمسال بعدی آن را اخذ نماید.

بعد از تمدید، در هر بار اخذ توسط دانشجو در صورت عدم ارائه نمره، حذف آموزشی می گردد.

در چه صورتی یک دانشجو اخراجی محسوب می شود؟

اخراجی بواسطه تعداد مشروطی

ورودی

مقطع

تعداد مشروطی

90 و ماقبل

کارشناسی پیوسته

3 ترم مشروطی متوالی یا 4 ترم مشروطی متناوب

91 و 92

3 ترم مشروطی اعم از متوالی یا متناوب و معدل کل زیر 12 باشد

93 به بعد

3 ترم مشروطی اعم از متوالی یا متناوب

90 و ماقبل

کارشناسی ناپیوسته

2 ترم مشروطی اعم از متوالی یا متناوب

91 و 92

2 ترم مشروطی اعم از متوالی یا متناوب و معدل کل زیر 12 باشد

93 به بعد

2 ترم مشروطی اعم از متوالی یا متناوب

 

 اخراجی بواسطه پایان تعداد سنوات مجاز تحصیلی

ورودی

مقطع

تعداد سنوات مجاز تحصیلی

90 و ماقبل

کارشناسی پیوسته

12

91 به بعد

10

90 و ماقبل

کارشناسی ناپیوسته

6

91 به بعد

5

 

تعداد سنوات مجاز تحصیلی فقط برای دانشجویان پسر ورودی 90 مقطع کارشناسی پیوسته که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند (یعنی دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ندارند) 10 نیمسال می باشد.

کلیه دانشجویان اخراجی در صورتیکه تمایل به ادامه تحصیل دارند،هر چه سریعتر فرم کمیسیون موارد خاص را از انتشارات دریافت کرده و به آموزش مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت درخواست ادامه تحصیل جهت ارجاع به کمیسیون موارد خاص تا 30 روز بعد از شروع هر نیمسال تحصیلی طبق تقویم آموزشی می باشد. شروع هر نیمسال تحصیلی از اولین روز انتخاب واحد موسسه می باشد.